Ideer bag projektet

Herunder ser I de 25 dias, jeg lavede i forbindelse med min selv-inviterede tur til Baia Mare i oktober 2015. Jeg kunne bruge en del af mine erfaringer fra tidligere hjælpearbejde i Copaceni (www.copaceni.dk), og samtidigt havde jeg i flere år gjort mig tanker om at organisere effektiv hjælp til ekstremt fattige – vel at mærke ikke bare nødhjælp, men noget, der kunne bryde den fastlåste tilstand disse fattige og udsatte mennesker var fanget i.

Projektet har fire formål:

  1. at yde konkret og basal hjælp
  2. at skabe opmærksomhed omkring en stor anonym gruppe af ludfattige og meget udsatte mennesker, der lever under uhyrlige forhold
  3. at skabe en praktisk/effektiv model for at løfte disse mennesker ud ad anonymitet og ekstrem fattigdom
  4. at udbrede ideen og modellen til flest mulige ekstremt fattige roma-bosættelser.

Grundidé:
Borgere i Viborg Kommune  “adopterer”  Craica-bebyggelsen.
Det betyder, at de i Viborg Kommune indsamler tøj, sko og en hel række andre ting, der er behov for i Craica.
Viborgs godgørende foreninger samt virksomheder sponserer transporten.
Jeg holder foredrag om Rumænien og Craica-projektet og samler derved penge ind til en lille “hjælpefond”.
Jeg forsøger at engagere folk ved at gøre Craica levende for dem(fotos, videoer, billeder tegnet/malet/klippet af Craica-beboere, lyd/videooptagelser af sang, musik og dans fra Craica).
Kort sagt: 
En del (mange) borgere i kommunen
1. får stort kendskab til livet i Craica – de anonyme, ludfattige mennesker får et ansigt
2. hjælper til med ting og trailer i forbindelse med indsamlinger
3. byder ind med viden og ideer til at forbedre forholdene for Craica-beboerne

Sidst men ikke mindst: Når projektet har kørt i en periode (fx ½ år), udarbejdes et detaljeret koncept, så interesserede borgere i andre kommuner forholdsvis let kan starte lignende projekter med tilsvarende rumænske bebyggelser. Konceptet omfatter både det, der laves i den danske kommune, og det, der foregår i Rumænien i og omkring bebyggelsen.

Jeg ville lade mit besøg i Baia Mare vise, om denne grundlæggende ide kunne realiseres.

 

01

Jeg havde inviteret mig selv. Hvordan mon jeg selv ville have reageret, hvis en person 2000 kilometer fra Danmark bad om at deltage i et dansk projekt?

 

02

En forklaring var på sin plads!

03

Disse fattige roma-samfund er meget uorganiserede og strukturløse, og det gør det svært at få gang i et samarbejde. Derfor fremhævede jeg gang på gang det vigtige i at organisere tingene.

 

04

Jeg begyndte med at love, noget jeg vidste jeg kunne holde.

 

05

Igennem fem år havde jeg sendt tøj og sko til Copaceni i Rumænien, så jeg havde lidt erfaring at trække på. Og Rumænien97 i Skive med 20 års erfaring samarbejder jeg med. Måske kunne det organiseres i Rumænien som en genbrugsbutik, hvor betalingen var meget beskeden, og dem, der passede butikken kunne få en lille løn ud af det, og et overskud kunne gå i en fælleskasse.

 

Efter denne indledning, som jeg vidste, jeg kunne leve op til, gik jeg over til at fortælle om det, jeg kaldte drømme. Her kom det spændende: Ville de grine mig ud, eller kunne det fænge og måske bruges til noget – i det mindste være til inspiration? Nu var der ingen vej tilbage. Jeg måtte prøve.
Min drøm på deres vegne var små gode boliger med vand, el og kloak. Hvis det fundamentale: bolig, tøj, mad og tryghed ikke er i orden, er det meget svært at opmuntre mennesker til uddannelse og kulturelle aktiviteter. Derfor boliger!

 

06

Kunne der mon findes midler til at omdanne de fattige hytter til gode sunde boliger? Medens dette billede var på væggen, smågrinede de og mente tydeligvis, at det virkelig var drømme – helt umuligt at forestille sig, at borgmesteren ville gå med til det.

07

Så præsenterede jeg Wikihouse-ideen, og der blev meget snakken (på rumænsk, så jeg var sat af). De kunne tydeligvis se ideen, men myndighederne gik aldrig med til det. Det ville være for dyrt, og området de bor på er ikke kommunens, så det var utænkeligt, dog også spændende.

 

Der er stor arbejdsløshed i Craica, så pengene er meget små. Kunne der skabes mulighed for at tjene penge på utraditionel vis?

08

 

09

Der var måske den mulighed at lave ting og sælge dem på det lokale marked….

10

…men måske var der mere ide i at sælge tingene på internettet til den rige del af verden, så priserne kunne blive meget højere.

dias11 dias12 dias13 dias14 dias15 dias16

 

 

17

18

Der mangler naturligvis steder, hvor de ting, der skal sælges, kan blive lavet. Det er ret håbløst i de små, røgfyldte hytter. Derfor skulle de have et sted at mødes for at strikke og så videre.

19 20 21 22 23 24 25

Lukket for kommentarer